วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
งานกิจกรรม

กิจกรรมอบรมครูปฐมวัยและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างถูกวิธี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นายมงคล สุ​วรรณะ​ ผู้อำนวย​การศูนย์การ​ศึกษาพิเศษ​ ประจำจั​งหวัดลำพูน ​มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี กาปัญญา พร้อมด้วย​นางสาวจิรัฐติกาล กันทะวงศ์ เเละนางสาวพชรกมล หลวงคำอ้าย เข้าร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมครูปฐมวัยและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมโฮมเธียร์เตอร์ อาคารคุณธรรม 13 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้​ จังหวัดลำพูน