วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน