วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
งานกิจกรรม

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและรายงานผลด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายมงคล​ สุ​วรรณะ​ ผู้อำนวย​การศูนย์การ​ศึกษาพิเศษ​ ประจำจั​งหวัดลำพูน มอบหมายให้ ​นางสาวนิชาภา โสมนัส และนางสาวเบญจวรรณ พลประอินทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินและรายงานผลด้านบัญชีภาครัฐ ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน