วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
งานกิจกรรม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565

นางสาว​นิลรัตน์​ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ” นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ” ณ โรงแรมเลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี