วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023

Author: admin_lsec@lsec

งานกิจกรรม

กิจกรรมอบรมครูปฐมวัยและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อย่างถูกวิธี

วันที่ 11 ตุลาคม 256

Read More
งานช่วยเหลือ

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 5 พร้อมคณะมอบทุนการศึกษา และสิ่งขอเครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

Read More